De ministers van het talentparlement

De eerste ministerraad werd feestelijk ingezet! Proficiat aan al onze verkozen ministers!