Met de Rode Neuzen in de boeken

Wat zijn we trots! 
Met de ganse school zamelden we maar liefst € 1591,40 in met onze actie "Met de Rode Neuzen in de boeken". Dit geld wordt geschonken aan Rode Neuzen die op hun beurt hiermee kinderen die het moeilijk hebben willen helpen.
Onze actie leeft nog verder: onze leerlingen zijn gemotiveerd om er samen voor te zorgen dat iedereen zich gelukkig voelt op school : samen leren samenleven! En ook de leesmarathon zelf heeft een positief effect: vele leerlingen nemen nu spontaan een boek in de klas of tijdens de speeltijden. Missie geslaagd!

Een dikke dankjewel aan alle sponsors!
Op de website van Rode Neuzen kan je ook onze actie volgen. 
https://rodeneuzendag.be/actie/met-de-rode-neuzen-de-boeken


 

#Rodeneuzenschool

 —  dankbaar.