Talentparlement met ministerraad

Talentparlement 2020-2021

 

Ministers van Vrede en Vriendschap:

 • ?
 • ?

Ministers van Kunst en Cultuur:

 • ?
 • ?

Ministers van Sport en Spel:

 • ?
 • ?

Minister van Woord en Toneel:

 • ?

Ministers van Dans en Muziek:

 • ?
 • ?

Ministers van STEAM:

 • ?
 • ?