Talenten ontwikkelen

Ken je dat moment? Als een kind je met fonkelende ogen trots vertelt over wat hij net gedaan of gezien heeft… Als een kind je iets laat zien, waar hij met veel plezier hard aan gewerkt heeft… Als je kinderen ziet genieten van het ontdekken van nieuwe mogelijkheden…

Wat is talent?

Talent is niet…

Talent is wel…

Op zoek naar: wie is het beste (in vergelijking met anderen)? Op zoek naar: Wat een kind prikkelt, waarin zit zijn aandacht en energie?
Accent op prestaties: dit kind kan goed… Accent op kracht om ergens voor te gaan: dit kind doet graag…, wil graag…
Terugblikken op de reeds afgelegde weg: dit kind is/kan… Vooruitblikken op mogelijkheden/potentie: dit kind kan worden…

Inzetten op talent betekent dat kinderen zich mogen ontwikkelen, weten wat ze waard zijn en dit ook kunnen inzetten in een gedeeld maatschappelijk verhaal!

Drie basisprincipes voor talentdenken in onderwijs:

  1. Positieve en waarderende bril: Inzetten op talenten betekent dat we de focus van tekorten (= deficitmodel) verleggen naar het zoeken naar krachten in kinderen: kijk naar wat lukt en laat je verrassen! Het gaat er ook en misschien vooral om dat je erin gelooft dat er nog veel kan groeien…
  2. Empowerment en ownership van het kind: het kind voelt zelf aan wat hem precies aanspreekt, welke dingen hem kracht en energie geven… De rol van de omgeving wordt hierbij niet kleiner, maar krijgt een andere invulling: ze is gericht op kinderen te versterken in hun acties en intenties en de kansen te creëren die nodig zijn om te groeien. Stilstaan bij beleving en stimuleren van zelfreflectie in een veilige positieve groepsdynamiek, is cruciaal opdat kinderen zich aan elkaar durven tonen en zo ook elkaar kunnen prikkelen en inspireren.
  3. Talent is complex, meerlagig en breed betekenisvol: Talent gaat om veel meer dan een bijzondere vaardigheid of een kunstje dat een kind leerde. Het gaat om een ‘potentie die kan uitgroeien tot een bijzondere competentie’. Met een breed en uitdagend aanbod zetten we dan ook niet louter in op één talent of prestatie, maar wel op meerdere dimensies in hun onderlinge samenhang.

Besluit: motivatie en zelfbeeld: sleutelbegrippen in het ontwikkelen van talenten!

Talenten zijn voor ons geen ‘goudklompje’ dat ontdekt moet worden. Het gaat er niet om te bewijzen hoe talentvol je wel bent (fixed mindset). Wel gaat het om het op gang brengen van een groeigerichte dynamiek in kinderen (growth mindset): doorheen verschillende positieve ervaringen krijgen ze de kans om groeiende mogelijkheden in zichzelf te ontdekken: ‘dit is iets wat ik wil! Dit is hoe ik kan groeien!’