TOPspel

Wat is top-spel?

TOPspel is een revolutionaire methodiek die ontwikkeld werd door De Sleutel om sociale vaardigheden bij kinderen in de lagere school te trainen.
De ingrediënten van TOPspel zijn teamwork, afspraken maken, positieve bekrachtiging en belonen.
Gewenst gedrag wordt op een positieve en speelse manier ingeoefend.
TOPspel gaat uit van de kracht van het positief ondersteunen van leerlingen, positieve groepsdruk , het negeren van negatief gedrag en het belonen van positief gedrag.

Dit alles wordt in een duidelijke spelvorm gegoten, wat zeer motiverend is voor kinderen én leerkrachten.
De eerste effecten van TOPspel zijn al na een aantal weken merkbaar: het verbeteren van de werkhouding, minder storen van de les, meer efficiënte lessen, een toffere klassfeer met gelukkige kinderen én een geëmpowerde leerkracht.

Kijk even mee naar volgend filmpje :

Wat is TOPspel

Manitoba topspel