Persoonlijke aanpak

Elk kind zorg op maat bieden, is in basisschool Manitoba een teamopdracht! Daar werken we samen aan!

In basisschool Manitoba worden heel wat zorgverbredende activiteiten georganiseerd.
Zowel voor kinderen met leerproblemen (preventie/remediëring), als voor kinderen die versneld leren (verrijking en uitbreiding/verdieping).  Op die manier komt ieder kind aan bod!

Regelmatig overleggen de leerkrachten met het zorgteam (dan worden de zorgverbredende maatregelen afgesproken), zodat we heel kort op de bal kunnen spelen.

Contractwerk: Elk kind krijgt een schema waarop moet- en mag-taken genoteerd staan.
Aan de hand van pictogrammen worden afspraken gemaakt over de timing, de verbeterwijze, de zelfevaluatie (vond ik het leuk/saai/gewoon), ...
Op die manier kan elk kind individueel en zelfstandig op eigen niveau werken.

Juf Delphine is onze zorgcoördinator. Zij coördineert het zorgbeleid op onze school.
Voor kinderen met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, NLD, ADHD, ADD, autismespectrumstoornis, ...) wordt een contract met compenserende en dispenserende maatregelen afgesloten.
Juf Delphine zorgt ook voor aangepast materiaal (bv. oefenbundeltje, vereenvoudigde rekenbladen), ondersteunt de klastitularissen bij de differentiatie en overlegt met ouders, CLB, externe hulpverleners, ...

Via ons leerlingvolgsysteem houden we de evolutie van elk kind nauwgezet bij en meten we de vooruitgang. Zo merken we zeer vlug wanneer er zich een leerprobleem stelt en kunnen we gepast bijsturen.

Vragen?
Je kan altijd bij juf Delphine terecht.
Je kan haar ook mailen: zorg@bs-st-andries.be
Of bel haar 050/38 63 81

 

Persoonlijke aanpak
close