!ntellect

De persoonlijke aanpak breiden we graag uit voor de leerlingen die van een uitdaging houden.
Cognitief sterke leerlingen krijgen compactere leerstof, verkorte instructie en andere, uitdagende taken. We verrijken en verbreden de leerstof.
Wie van dat tikkeltje meer houdt, wie dat tikkeltje meer nodig heeft, kan terecht in onze TOP!-klas. Hier worden kinderen uitgedaagd met andere projecten, leerstof, taken… 

Via pre-testen wordt de kennis van de leerlingen in kaart gebracht. Alternatieve uitdagende taken zorgen ervoor dat ook leerlingen met een voorsprong in kennis in hun leerzone terechtkomen.

Wekelijks werken we samen met ouders en grootouders. De leerlingen van de lagere school lezen op hun niveau, kleuters puzzelen op hun niveau. Kinderen worden op die manier volgens hun kunnen gestimuleerd en uitgedaagd.

Onze zorgcoördinator is tevens hoogbegaafdheidscoach. Zij biedt ondersteuning voor leerlingen en leerkrachten en betrekt de ouders bij het proces.

Sinds dit schooljaar werd ons beleid en werking rond cognitief sterk functionerende leerlingen erkend door de Vlaamse Overheid. Wij fungeren dit jaar als ankerschool voor CSF leerlingen. Dit houdt in dat wij in nauwe samenwerking met het expertisecentrum KU Leuven onze werking verder kunnen uitbouwen en wetenschappelijk onderbouwen. Andere scholen kunnen aansluiten bij onze school om ook hun werking uit te bouwen.

close