Persoonlijke aanpak

Elk kind zorg op maat bieden, is onze teamopdracht! Hier werken we samen aan!
Er worden heel wat zorgverbredende activiteiten georganiseerd voor leerlingen met leerproblemen. (preventief en remediërend) Elk kind komt bij ons aan bod. Regelmatig overleg tussen de leerkrachten en het zorgteam zorgt ervoor dat we heel kort op de bal kunnen spelen.
We werken in flexibele niveaugroepen voor wiskunde waardoor kinderen de gepaste instructie krijgen, die ze nodig hebben.
Contractwerk: elk kind krijgt een schema waarop moet- en mag-taken genoteerd staan.
Aan de hand van pictogrammen worden afspraken gemaakt over de timing, de verbeterwijze, de zelfevaluatie…
Elk kind werkt op die manier zelfstandig en individueel op eigen niveau.
Onze zorgcoördinator staat klaar voor elk kind en elke ouder. Voor kinderen met leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, NLD , ADHD, ADD, ASS…) worden compenserende en dispenserende maatregelen aangeboden. Zij krijgen aangepast materiaal om differentiatie mogelijk te maken.
Wij gaan steeds in overleg met alle betrokken partijen: ouders, CLB, externe hulpverleners… Samen volgen we de kinderen nauwgezet op.

close